Spracovanie cookies

Náš e-shop a partneri potrebujú Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby Vám mohli zobrazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov.

Odmietnuť všetko môžete tu.

   

 

          Čo je Modalert

Modalert

 

              Čo je Modvigil

čo je Modvigil

 

               Čo je Waklert

Waklert účinok

 

              Čo je Artvigil

čo je Artvigil

 

 

        Modvigil a štúdium

 

 

   Zmena osobnosti modafinilu

 

 

 

          Spánok a Modafinil

 

 

 

  10 najlepších notropík r. 2022

 

Najlepšie notropiká

 

 

            Modafinil a Viagra 

 

 

 

  Sun Pharma vs. Hab Pharma

 

 

      Sprievodca Modafinilom

 

 

 

             Modafinil v športe

 

 

 

     20 naj spôsobov ako úžívať

                   Modafinil

 

 

 

 Predávkovanie modafinilom je

 

                 to možné?


FAQ

Zásady spracovania osobných údajov
Zásady spracovania osobných údajov pre zákazníkov modvigil.sk podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Naša internetová lekáreň rešpektuje právo na ochranu osobných údajov a berie GDPR vážne. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy webových stránok modvigil.sk, spracovávame v súlade so Zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie zistíte, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako a na aké účely ich používame a ako máte možnosť ovplyvniť ich použitie. Zaviedli sme dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo protiprávnym zničením, stratou, zmenou alebo neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov. Používanie osobných údajov, ktoré získavame priamo od užívateľov nášho webu, sa bude obmedzovať na účely, ku ktorým boli takéto údaje zhromaždené v súlade s podmienkami týchto Zásad.

1. Kategórie osobných údajov
Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe. V súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb môže zo strany internetovej lekárne modvigil.sk dôjsť k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.

1.1. Aké osobné údaje zhromažďujeme
Lekáreň eshop môže pri poskytovaní svojich služieb, uzavretí a plnení zmluvy spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov:

Osobné identifikačné a kontaktné údaje:

Meno a priezvisko;

Doručovacia adresa;

Fakturačná adresa;

E-mail;

Telefónne číslo

Údaje o užívaní služieb a platobnej morálke:

Druh a špecifikácia poskytnutých služieb a ich cena;

Informácie o platbe;

Údaje z komunikácie medzi modvigil.sk a zákazníkom:

Zápisy osobnej komunikácie pri osobnom kontakte;

Písomná a elektronická komunikácia;

Zápisy z telefonických hovorov;

Záznamy z telefonických hovorov;

1.2. Údaje spracované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov
Spracovanie na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov modvigil.sk, ale ich spracovanie nám umožní zlepšovať služby a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre ne vhodné. Osobné údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované po dobu platnosti tohto súhlasu. Ide najmä o:

využitie kontaktných údajov pre marketing (spracovanie na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely)

záznamy o správaní na webových stránkach modvigil.sk získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok modvigil.sk av prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely sú tieto údaje spracované spoločne s ostatnými osobnými údajmi na tento účel)

1.3. Pripojenie k webovej stránke modvigil.sk
Keď sa pripojíte k webovej stránke lekarna-eshop.com, hoci nie ste registrovaný ako užívateľ, spravujeme nižšie uvedené údaje (súbory údajov):

IP vášho zariadenia;

informácie o prehliadači, používanom vo vašom zariadení;

obsah a URL adresy, ku ktorým sa pripájate;

dátum a čas pripojenia.

V prípade, že sa pripájate pomocou mobilných zariadení, nižšie uvedené súbory údajov sú tiež zaznamenávané:

model a výrobca vášho mobilného zariadenia;

operačný systém vášho mobilného zariadenia („iOS“, „Android“).

Bez vášho výslovného povolenia nepoužijeme vyššie uvedené osobné údaje, obzvlášť IP adresu, s výnimkou prípadu, kedy by takéto použitie bolo nevyhnutné (i) na poskytovanie našich služieb a (alebo) (ii) za účelom bezpečnosti, konkrétne proti kybernetickým útokom, takým, ako je zhromažďovanie údajov, alebo za účelom prevencie narušenia poskytovania služieb a prevencie programov nedisponujúcich povolením.

2. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov
2.1. Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov modvigil.sk
Poskytnutie osobných údajov nutných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností modvigil.sk a ochranu oprávnených záujmov modvigil.sk je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností nemožno odmietnuť. Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

poskytovanie tovaru a služieb

spracovanie objednávok a doručenie objednaného tovaru

komunikáciu so zákazníkom a správe zmluvného vzťahu

analýze, hodnotení a zlepšovaní našich služieb užívateľom

plnenie zákonných povinností; a

na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na spracovanie vašej objednávky a naplnenie kúpnej zmluvy, popr. po dobu trvania zmluvného vzťahu. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.